Trang chủTruyện của tác giả ThanhNguyn980815

Truyện của tác giả ThanhNguyn980815 - Trang 1

111303 14614 ThanhNguyn980815Writing

" Ba ơi, đừng rời bỏ con...có được không?...Làm ơn..." " Tránh ra đi thằng con trời đánh!!" ------------------------------------------------- " Đ..đừng đánh chị