Trang chủTruyện của tác giả DucTran538

Truyện của tác giả DucTran538 - Trang 1

13089 206 DucTran538Writing

Tạ Minh Triết một giấc ngủ dậy trọng sinh đến tương lai thế giới, ở chỗ này, một khoản thực

367 4 DucTran538Full

Hán Việt: Anh linh biến thân hệ thống [ tổng anh mỹ ] Tác giả: Dạ Tịch Lam 【 Quyển thứ nhất

39 0 DucTran538Full

Văn án: Kỳ thật chính là người nào đó xuyên thành Ban về sau cùng Hạ Mục tương thân tương ái

367 21 DucTran538Full

【 Đương ngài triệu hoán thức thần khi, sẽ tùy cơ thả xuống đến bất đồng thế giới thu phục

38 1 DucTran538Full

Tân văn đã phát, đi theo thượng cấp chỉ thị, viết một thiên ấm áp thanh xuân vườn trường thuần

141 9 DucTran538Full

Đây là một cái xuyên qua thành hiệp khách chuyện xưa, đây là một cái trọng với lữ đoàn càng

66 1 DucTran538Writing

Tấn giang VIP 2013-05-07 15:54:12 xong xuôi Văn chương cơ bản tin tức Văn chương loại hình: Nguyên bản - thuần ái

317 9 DucTran538Writing

Văn án: Trần Húc Chi biết chính mình xuyên thành mỗ bổn tiểu thuyết đại vai ác. Hắn không có lựa chọn

85 1 DucTran538Full

Văn vẻ thể loại: Nguyên sang - thuần ái - cận đại hiện đại - kỳ ảo Tác phẩm thị giác:

515 64 DucTran538Writing

Sửa và đăng lại ~~ Tác giả: Ductran (Nha Nha ) bộ truyện đứng đắng thứ 3 của mình, những truyện