Trang chủXuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung Biên

Đọc Truyện Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung Biên - Truyen99.Me

Đọc Truyện Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung Biên

Tác giả: HarleyJ9

Cập nhật: 04-11-2023

Đọc Truyện

Tác phẩm: Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối Tác giả: Trung Biên Độ dài: 74 chương chính + 2 chương ngoại truyện Nhân vật chính: Vu Cửu, Kỳ Dụ Văn Tag: Bách hợp, GL (tình yêu nữ x nữ) Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5533996 Bản edit mang tính cá nhân, sử dụng bản QT của bạn RubyRuan_69, vietphrase và google translate. Phi thương mại. Chỉ đăng duy nhất ở wattpad, vui lòng không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.