Trang chủ[Xuyên nhanh/NP] Quyển 1: Ở tổng thụ văn cướp lấy vai chính công

Đọc Truyện [Xuyên nhanh/NP] Quyển 1: Ở tổng thụ văn cướp lấy vai chính công - Truyen99.Me

Đọc Truyện [Xuyên nhanh/NP] Quyển 1: Ở tổng thụ văn cướp lấy vai chính công

Tác giả: LewdError

Cập nhật: 14-11-2022

Đọc Truyện

Ảnh đế Đường Đường là một quyển tổng thụ trong sách pháo hôi, thư trung kết cục là bị người gặp người thích giả nhân giả nghĩa vai chính dẫm lên thượng vị, thân bại danh liệt, nhưng sau lại, cốt truyện tan vỡ...... Xuyên qua sau đường ảnh đế bắt đầu rồi mặt ngoài không muốn không muốn, trong lòng kêu lại đến lại đến vui sướng sinh hoạt. Đi thận đi tâm, công sủng thụ, toàn văn tô ngọt HE. 【 tránh lôi / khúc dạo đầu cẩu huyết Mary Sue / ngụy cưỡng bách 】