Trang chủ[ VMin/✔️ ] Yêu người đáng hận.

Đọc Truyện [ VMin/✔️ ] Yêu người đáng hận. - Truyen99.Me

Đọc Truyện [ VMin/✔️ ] Yêu người đáng hận.

Tác giả: blueskypjm

Cập nhật: 08-07-2021

Đọc Truyện

Anh yêu em. Yêu bằng bất cứ thứ gì mà anh có. Một lòng đánh đổi, một mực cho đi. Nhưng cuối cùng anh được gì? Ngoài niềm tin mông lung cùng những nghi ngờ của em dành cho anh. Park Jimin... ...em thật không công bằng một chút nào cả. P/s: Không mang ra ngoài hay chuyển ver gì hết nhé. ______ ✔️ Đã Hoàn ✖️ Tạm ngừng Còn lại thì đang tiếp tục viết.