Trang chủTaekook | Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi!

Đọc Truyện Taekook | Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! - Truyen99.Me

Đọc Truyện Taekook | Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi!

Tác giả: tkfrv_thv

Cập nhật: 16-12-2023

Đọc Truyện

Jungkook nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử. __________ • CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ! @Eda_Kim