Trang chủ[taekook]|Las Vegas - Paris

Đọc Truyện [taekook]|Las Vegas - Paris - Truyen99.Me

Đọc Truyện [taekook]|Las Vegas - Paris

Tác giả: thvtks

Cập nhật: 10-08-2023

Đọc Truyện

"Chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng" "Còn nếu như anh chết đi thì sao?" "Cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em" ..... "Jeon Jungkook? Rốt cuộc em có thân phận như thế nào?" _________ [Las Vegas-Paris]