Trang chủ| Taekook | Bắt Nạt Hay Bắt Em !

Đọc Truyện | Taekook | Bắt Nạt Hay Bắt Em ! - Truyen99.Me

Đọc Truyện | Taekook | Bắt Nạt Hay Bắt Em !

Tác giả: Ynaninh5

Cập nhật: 01-03-2024

Đọc Truyện

" Đứng lại! " " Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi " " Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? " _______________________________________ Couple: KTH X JJK fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật :))) KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER :)))