Trang chủ[SERIES H+] MOONLIGHT DIM | ÁNH TRĂNG MỜ

Đọc Truyện [SERIES H+] MOONLIGHT DIM | ÁNH TRĂNG MỜ - Truyen99.Me

Đọc Truyện [SERIES H+] MOONLIGHT DIM | ÁNH TRĂNG MỜ

Tác giả: Eda_Kim

Cập nhật: 09-08-2022

Đọc Truyện

Nhân vật : Lý Tiệp Tư (thụ) La Thiệu (công) Loại truyện + thể loại : List đoản H văn tổng hợp - 1 : mỗi một chap sẽ là một nội dung khác nhau - 2 : mỗi một nội dung khác nhau sẽ có cách thứ H khác nhau bao gồm SM - BDSM - vặn vẹo tâm lý - Guro - điều giáo - H thuần - H cách tân - biến thái - giam cầm...nhân thú...v...v... - 3 : sẽ từ rating 16+ trở lên (có sextoy) - 4 : có nhiều chương thuộc vào dạng cosplay - 5 : cao H hơn 60% Tên truyện : Moonlight Dim Tác giả : Eda Nội dung : tùy vào đoản (xin mọi người không đọc được thì click - mình chẳng cần gạch để xây nhà) Số chương : chưa xác định Lịch up : không có