Trang chủMỗi ngày đi học là một niềm vui (H) CẢNH BÁO LOẠN LUÂN

Đọc Truyện Mỗi ngày đi học là một niềm vui (H) CẢNH BÁO LOẠN LUÂN - Truyen99.Me

Đọc Truyện Mỗi ngày đi học là một niềm vui (H) CẢNH BÁO LOẠN LUÂN

Tác giả: thybababa

Cập nhật: 15-08-2022

Đọc Truyện

Tác giả: tớ Truyện chỉ có H và H, vứt não trước khi đọc Vì mình dùng từ khá thô tục, nên các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé Mình viết chỉ để thỏa mãn bản thân, sẽ không có tình tiết thú giao hay nhét đồ ăn nhé :v Thể loại: np, song tính, sản nhũ, vô cp, CẢNH BÁO LOẠN LUÂN Những tình tiết trong truyện tớ không khuyến khích cũng như là cổ vũ các bạn làm theo, và cũng không truyền tải những suy nghĩ lệch lạc về tình dục đến các bạn, vì thế đừng vì những thứ không thật mà làm ảnh hưởng đến bản thân nhé!