Trang chủ[ Lichaeng] - Gói Em Đem Về Nhà

Đọc Truyện [ Lichaeng] - Gói Em Đem Về Nhà - Truyen99.Me

Đọc Truyện [ Lichaeng] - Gói Em Đem Về Nhà

Tác giả: Goback2

Cập nhật: 19-04-2023

Đọc Truyện

" Lệ Sa, mấy người chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu" - trích lời Phác Thái Anh. Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ mang tính đời thường. Mọi tình tiết về cốt truyện và nhân vật đều là hư cấu. ❕Truyện chỉ được phát hành ở đây, không nhận cover, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mong mọi người cảm thông cho tác giả.