Trang chủ[KaiIsa / Textfic] Lover Or Friend

Đọc Truyện [KaiIsa / Textfic] Lover Or Friend - Truyen99.Me

Đọc Truyện [KaiIsa / Textfic] Lover Or Friend

Tác giả: _rosewithrabbit_

Cập nhật: 03-07-2023

Đọc Truyện

Tác phẩm: Lover or friend. Thể loại: fanfic, textfic, 1v1, đời thường. Couple: Kaiser x Isagi. Michael Kaiser từ làm "kẻ thù" chuyển sang theo đuổi Isagi Yoichi. Liệu mọi chuyện có nguyên do gì khác ? Hay chỉ đơn giản là yêu...? _._._._._._.._._._ Warning ❌❌❌ • Có OOC!! • Tác phẩm thuộc về Chu Tư Nguyệt!!