Trang chủ[KaiIsa][BlueLock] Em Ngắm Sao Trời Qua Đôi Mắt Anh

Đọc Truyện [KaiIsa][BlueLock] Em Ngắm Sao Trời Qua Đôi Mắt Anh - Truyen99.Me

Đọc Truyện [KaiIsa][BlueLock] Em Ngắm Sao Trời Qua Đôi Mắt Anh

Tác giả: Hae_Guava

Cập nhật: 03-06-2023

Đọc Truyện

Every night I fall asleep Chasing and dreaming Looking for your eyes Daisy . . . WARNING: OOC!! OOC!! OOC!! Vui Lòng Không Lấy Idea Khi Chưa Có Sự Cho Phép! TẤT CẢ TÌNH TIẾT TÁC PHẢM ĐỀU LÀ GIẢ SỬ, VỚI MỤC ĐÍCH ĐÓNG GÓP CHO FANDOM VÀ THỎA IDEA CỦA TÁC GIẢ!!! Fanfiction: Em Ngắm Sao Trời Qua Đôi Mắt Anh Couple: Kaiser Michael x Isagi Yoichi