Trang chủ[ JoongDunk ] Nghiện.

Đọc Truyện [ JoongDunk ] Nghiện. - Truyen99.Me

Đọc Truyện [ JoongDunk ] Nghiện.

Tác giả: eddie_kpzbl

Cập nhật: 05-12-2023

Đọc Truyện

Joong Archen hắn là một tên nghiện người yêu. Hắn sẵn sàng giết những con cáo già có ý định xấu đối với người yêu hắn.