Trang chủ(Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT

Đọc Truyện (Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT  - Truyen99.Me

Đọc Truyện (Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT

Tác giả: yeubounprem

Cập nhật: 14-08-2023

Đọc Truyện

cp BounPrem thanh xuân vườn trường, đồng niên, có H, ngọt, HE công chiếm hữu × thụ hiền lành lần đầu tiên gặp em anh cảm thấy em rất chướng mắt, những lần sau gặp em anh đều muốn bắt nạt, những lần sau đó gặp em anh đều muốn cưng chiều em hết lòng LƯU Ý - các tình tiết đều là hư cấu, không gán ghép lên người thật