Trang chủHỌA QUỐC - THỨC YẾN

Đọc Truyện HỌA QUỐC - THỨC YẾN - Truyen99.Me

Đọc Truyện HỌA QUỐC - THỨC YẾN

Tác giả: Selenahuynh520

Cập nhật: 22-01-2024

Đọc Truyện

Tên truyện: Thức Yến Tác giả: Thập Tứ Khuyết Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại Độ dài: 4 quyển (33 hồi) Tình trạng: Hoàn thành Ngày mở hố: 01/9/2022 Ngày lấp hố: 23/01/3024 Truyện nằm trong bộ truyện Họa Quốc của tác giả Thập Tứ Khuyết. Họa Quốc đã xuất bản bên Trung với 4 tập truyện, lần lượt là: Đồ Bích, Thức Yến, Quy Trình, Lại Nghi. *NOTE: TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI SONG SONG GIỮA WATTPAD VÀ WORDPRESS NHẬT NGUYỆT PHONG HOA. TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI LUNG TUNG HOẶC PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI. XIN CẢM ƠN!

Danh sách Chap - HỌA QUỐC - THỨC YẾN

GIỚI THIỆU

Tiết Tử

【QUYỂN 1: Trạch Sơn Hàm】Hồi 1: Đế muội quy tỷ (1)

۵ Hồi 1: Đế muội quy tỷ (2) ۵

۵ Hồi 1: Đế muội quy tỷ (3) ۵

۵ Hồi 1: Đế muội quy tỷ (4) ۵

۵ Hồi 1: Đế muội quy tỷ (5) ۵

۵ Hồi 2: Dạy học vỡ lòng (1) ۵

۵ Hồi 2: Dạy học vỡ lòng (2) ۵

۵ Hồi 2: Dạy học vỡ lòng (3) ۵

۵ Hồi 2: Dạy học vỡ lòng (4) ۵

۵ Hồi 3: Phàm âm khởi (1) ۵

۵ Hồi 3: Phàm âm khởi (2) ۵

۵ Hồi 3: Phàm âm khởi (3) ۵

۵ Hồi 3: Phàm âm khởi (4) ۵

۵ Hồi 4: Từ trong trái tim (1) ۵

۵ Hồi 4: Từ trong trái tim (2) ۵

۵ Hồi 4: Từ trong trái tim (3) ۵

۵ Hồi 4: Từ trong trái tim (4) ۵

۵ Hồi 5: Động lòng phàm (1) ۵

۵ Hồi 5: Động lòng phàm (2) ۵

۵ Hồi 5: Động lòng phàm (3) ۵

۵ Hồi 5: Động lòng phàm (4) ۵

۵ Hồi 6: Đều là tạo hoá (1) ۵

۵ Hồi 6: Đều là tạo hoá (2) ۵

۵ Hồi 6: Đều là tạo hoá (3) ۵

۵ Hồi 6: Đều là tạo hoá (4) ۵

۵ Hồi 6: Đều là tạo hoá (5) ۵

۵ Hồi 7: Được gặp đào nguyên (1) ۵

۵ Hồi 7: Được gặp đào nguyên (2) ۵

۵ Hồi 7: Được gặp đào nguyên (3) ۵

۵ Hồi 7: Được gặp đào nguyên (4) ۵

۵ Hồi 8: Được thấy tuyết nguyệt (1) ۵

۵ Hồi 8: Được thấy tuyết nguyệt (2) ۵

۵ Hồi 8: Được thấy tuyết nguyệt (3) ۵

۵ Hồi 8: Được thấy tuyết nguyệt (4) (5) ۵

۵ Hồi 9: Vạn vật như nhau (1) ۵

۵ Hồi 9: Vạn vật như nhau (2) ۵

۵ Hồi 9: Vạn vật như nhau (3) ۵

۵ Hồi 9: Vạn vật như nhau (4) ۵

۵ Hồi 10: Chọn lựa lưỡng nan (1) ۵

۵ Hồi 10: Chọn lựa lưỡng nan (2) ۵

۵ Hồi 10: Chọn lựa lưỡng nan (3) ۵

۵ Hồi 10: Chọn lựa lưỡng nan (4) ۵

【Quyển 2: Trạch Địa Tuỵ】Hồi 11: Phá băng (1)

۵ Hồi 11: Phá băng (2) ۵

۵ Hồi 11: Phá băng (3) ۵

۵ Hồi 11: Phá băng (4) ۵

۵ Hồi 12: Tiền đồ khắp chốn (1) ۵

۵ Hồi 12: Tiền đồ khắp chốn (2) ۵

۵ Hồi 12: Tiền đồ khắp chốn (3) ۵

۵ Hồi 12: Tiền đồ khắp chốn (4) ۵

۵ Hồi 13: Triều Hải Mộ Ngô (1) ۵

۵ Hồi 13: Triều Hải Mộ Ngô (2) ۵

۵ Hồi 13: Triều Hải Mộ Ngô (3) ۵

۵ Hồi 13: Triều Hải Mộ Ngô (4) ۵

۵ Hồi 14: Há được như ý (1) ۵

۵ Hồi 14: Há được như ý (2) ۵

۵ Hồi 14: Há được như ý (3) ۵

۵ Hồi 14: Há được như ý (4) ۵

۵ Hồi 14: Há được như ý (5) ۵

۵ Hồi 15: Ôn lại chuyện xưa (1) ۵

۵ Hồi 15: Ôn lại chuyện xưa (2) ۵

۵ Hồi 15: Ôn lại chuyện xưa (3)(4) ۵

۵ Hồi 16: Phù sinh như mộng (1) ۵

۵ Hồi 16: Phù sinh như mộng (2) ۵

۵ Hồi 16: Phù sinh như mộng (3) ۵

۵ Hồi 16: Phù sinh như mộng (4) (5) ۵

۵ Hồi 17: Áo giáp ra trận (1) ۵

۵ Hồi 17: Áo giáp ra trận (2) ۵

۵ Hồi 17: Áo giáp ra trận (3) ۵

【Quyển 3: Phong Thuỷ Hoán 】Hồi 18: Mưa gió mịt mù (1)

۵ Hồi 18: Mưa gió mịt mù (2) ۵

۵ Hồi 18: Mưa gió mịt mù (3) ۵

۵ Hồi 18: Mưa gió mịt mù (4) ۵

۵ Hồi 19: Nhật nguyệt tranh toả (1) ۵

۵ Hồi 19: Nhật nguyệt tranh toả (2) ۵

۵ Hồi 19: Nhật nguyệt tranh toả (3) ۵

۵ Hồi 19: Nhật nguyệt tranh toả (4) ۵

۵ Hồi 19: Nhật nguyệt tranh toả (5) ۵

۵ Hồi 20: Sóng to gió lớn (1) ۵

۵ Hồi 20: Sóng to gió lớn (2) ۵

۵ Hồi 20: Sóng to gió lớn (3)(4) ۵

۵ Hồi 21: Thế sự khôn lường (1) ۵

۵ Hồi 21: Thế sự khôn lường (2) ۵

۵ Hồi 21: Thế sự khôn lường (3) ۵

۵ Hồi 21: Thế sự khôn lường (4) ۵

۵ Hồi 22: Nhặt cốt thổi hồn (1) ۵

۵ Hồi 22: Nhặt cốt thổi hồn (2) ۵

۵ Hồi 22: Nhặt cốt thổi hồn (3) ۵

۵ Hồi 22: Nhặt cốt thổi hồn (4) ۵

۵ Hồi 23: Độc thanh độc tỉnh (1) ۵

۵ Hồi 23: Độc thanh độc tỉnh (2) ۵

۵ Hồi 23: Độc thanh độc tỉnh (3) ۵

۵ Hồi 23: Độc thanh độc tỉnh (4) ۵

۵ Hồi 24: Tình cảnh hiểm nguy (1) ۵

۵ Hồi 24: Tình cảnh hiểm nguy (2) ۵

۵ Hồi 24: Tình cảnh hiểm nguy (3) ۵

۵ Hồi 24: Tình cảnh hiểm nguy (4) ۵

۵ Hồi 24: Tình cảnh hiểm nguy (5) ۵

۵ Hồi 25: Cánh lan điêu tàn (1) ۵

۵ Hồi 25: Cánh lan điêu tàn (2) ۵

۵ Hồi 25: Cánh lan điêu tàn (3) ۵

۵ Hồi 25: Cánh lan điêu tàn (4) ۵

۵ Hồi 26: Cửu biến thập hoá (1) ۵

۵ Hồi 26: Cửu biến thập hoá (2) ۵

۵ Hồi 26: Cửu biến thập hoá (3) ۵

۵ Hồi 26: Cửu biến thập hoá (4) ۵

۵ Hồi 27: Chiến thắng bất ngờ (1) ۵

۵ Hồi 27: Chiến thắng bất ngờ (2) ۵

۵ Hồi 27: Chiến thắng bất ngờ (3) ۵

۵ Hồi 27: Chiến thắng bất ngờ (4) ۵

۵ Hồi 28: Thiên la địa võng (1) ۵

۵ Hồi 28: Thiên la địa võng (2) ۵

۵ Hồi 28: Thiên la địa võng (3) ۵

۵ Hồi 28: Thiên la địa võng (4) ۵

۵ Hồi 29: Thật thật giả giả (1) ۵

۵ Hồi 29: Thật thật giả giả (2) ۵

۵ Hồi 29: Thật thật giả giả (3)(4) ۵

【Quyển 4: Càn Vi Thiên】Hồi 30: Nước cờ đan xen (1)

۵ Hồi 30: Nước cờ đan xen (2) ۵

۵ Hồi 30: Nước cờ đan xen (3)(4) ۵

۵ Hồi 31: Thoát kén hoá bướm (1) ۵

۵ Hồi 31: Thoát kén hoá bướm (2)(3) ۵

۵ Hồi 31: Thoát kén hoá bướm (4) ۵

۵ Hồi 32: Ai lạc tương sinh (1) ۵

۵ Hồi 32: Ai lạc tương sinh (2) ۵

۵ Hồi 32: Ai lạc tương sinh (3) ۵

۵ Hồi 32: Ai lạc tương sinh (4) ۵

۵ Hồi 33: Gió thổi mây bay (1) ۵

۵ Hồi 33: Gió thổi mây bay (2) ۵

۵ Hồi 33: Gió thổi mây bay (3) ۵

۵ Hồi 33: Gió thổi mây bay (4) ۵

Vĩ thanh + Hậu ký