Trang chủ[Fanfiction] Kim Taehyung | Em Là Của Một Mình Kim Taehyung Này

Đọc Truyện [Fanfiction] Kim Taehyung | Em Là Của Một Mình Kim Taehyung Này  - Truyen99.Me

Đọc Truyện [Fanfiction] Kim Taehyung | Em Là Của Một Mình Kim Taehyung Này

Tác giả: Jamthais130613

Cập nhật: 16-02-2020

Đọc Truyện

"Ami à, em có muốn chúng ta trở thành chủ trang trại dâu giống như cậu em không? Hằng ngày anh sẽ bón phân, còn em tưới nước, cuộc sống hạnh phúc biết bao" "Thôi bớt mơ mộng đi" Đừng đọc chùa nha mọi người! Hông dui đâu :(((