Trang chủ【ĐN TR + ALLTAKE】ROSE

Đọc Truyện 【ĐN TR + ALLTAKE】ROSE - Truyen99.Me

Đọc Truyện 【ĐN TR + ALLTAKE】ROSE

Tác giả: Iu_IsagiYoichi

Cập nhật: 06-09-2023

Đọc Truyện

Tên khác : Kế Hoạch Giúp Các Papa Theo Đuổi Mama. Tác giả : _Đờ Mờ Hóa_(@ Iu_IsagiYoichi) ⚠ CHÚ Ý ⚠ -Nhân vật thuộc về Ken Wakui nhưng số mệnh nhân vật thuộc về tôi. -Không theo nguyên tác. -Có yếu tố [AllTake] ai không thích thì xin mời ra . -Ý tưởng : Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Sách của Niêm Hoa Phất Liễu. DROP