Trang chủ[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linh

Đọc Truyện [ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linh - Truyen99.Me

Đọc Truyện [ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linh

Tác giả: sbtinwonderland

Cập nhật: 05-04-2022

Đọc Truyện

Tên truyện: Trốn thoát khỏi thư viện Tác giả: Điệp Chi Linh Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, vô hạn lưu, tương lai giả tưởng, chủ thụ... Dịch: sbt1 Beta: Yun Giới thiệu: Một đêm nọ, Việt Tinh Văn đến thư viện tra tài liệu, vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai: "Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn 'Trốn thoát khỏi thư viện'. Quy tắc trong thư viện: 1, Mỗi lần qua cửa có thể chọn một dụng cụ hoặc kỹ năng có liên quan tới chuyên ngành; 2, Mỗi một học viện đều có phó bản chủ đề khác nhau; 3, Nếu không thể thoát khỏi phó bản, bạn sẽ bị loại bỏ." Phó bản trong thư viện nơi nơi tràn đầy nguy hiểm. Để thoát thân, các sinh viên bị nhốt trong thư viện mỗi người một vẻ, tinh thông đủ điều... Bạn học khoa Hóa: A-xít, kiềm, muối, phản ứng hóa học hòa tan tất thảy! Bạn học khoa Lý: Ánh sáng, điện, lò xo, từ trường, trọng lực, yêu ma quỷ quái đừng đến gần bố! Đàn anh học viện Y: Dao mổ, chỉ khâu phẫu thuật, băng gạc y tế, cầm cưa xích ra làm gì vậy? Bạn học khoa Sinh trực tiếp phân bào ra vô số 'version'? Chị đại học viện Môi trường trồng cây tại chỗ, em giai học viện Kiến trúc đào đất đục hầm... Nam chính khoa Văn: Tui hãi lắm đó! Vung tay bế một cuốn "Từ điển thành ngữ hiện đại" ra. Các bạn khác: ...??? Đội ngũ tìm đường sống này càng lúc càng quái lạ đó. [Chương có Pass mọi người đọc bên WP nhé]

Danh sách Chap - [ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linh

Văn án

Chương 1: Thư viện 01

Chương 2: Thư viện 02

Chương 3: Thoát khỏi phòng thí nghiệm 01

Chương 4: Thoát khỏi phòng thí nghiệm 02

Chương 5: Bảng điểm tích lũy

Chương 6: Khu nội trú khoa tim mạch 01

Chương 7: Khu nội trú khoa tim mạch 02

Chương 8: Khu nội trú khoa tim mạch 03

Chương 9: Khu nội trú khoa tim mạch 04

Chương 10: Khu nội trú khoa tim mạch 05

Chương 11: Khu nội trú khoa tim mạch 06

Chương 12: Khu nội trú khoa tim mạch 07

Chương 13: Khu nội trú khoa tim mạch 08

Chương 14: Khu nội trú khoa tim mạch 09

Chương 15: Khu nội trú khoa tim mạch 10

Chương 16: Khu nội trú khoa tim mạch 11

Chương 17: Khu nội trú khoa tim mạch 12

Chương 18: Nhóm nghiên cứu 01

Chương 19: Nhóm nghiên cứu 02

Chương 20: Nhóm nghiên cứu 03

Chương 21: Nhóm nghiên cứu 04

Chương 22: Nhóm nghiên cứu 05

Chương 23: Nhóm nghiên cứu 06

Chương 24: Nhóm nghiên cứu 07

Chương 25 + 26: Chạy định hướng 01+02

Chương 27 + 28: Chạy định hướng 03+04

Chương 29 + 30: Chạy định hướng 05+06

Chương 31 + 32: Chạy định hướng 07+08

Chương 33 + 34 + 35: Chạy định hướng 09+10+11

Chương 36 + 37: Quy ước sinh viên

Chương 38 + 39: Mê cung số nguyên tố 01+02

Chương 40 + 41: Mê cung số nguyên tố 03+04

Chương 41 + 43: Mật mã chết chóc 01+02

Chương 44 + 45: Mật mã chết chóc 03+04

Chương 46 + 47: Mật mã chết chóc 05+06

Chương 48 + 49: Mật mã chết chóc 07 + 08 + 09

Chương 50 + 51: Mật mã chết chóc 10 + 11

Chương 52 + 53 + 54: Mật mã chết chóc 12 + 13 + 14

Chương 55 + 56: Chính thức lập nhóm

Chương 57 + 58: Thành phố sụp đổ 01 + 02

Chương 59 + 60: Thành phố sụp đổ 03 + 04

Chương 61: Hướng dẫn

Chương 62 + 63: Bí ẩn công trường 01 + 02

Chương 64 + 65: Bí ẩn công trường 03 + 04

Chương 66 + 67 + 68: Bí ẩn công trường 05 + 06 + 07

Chương 69 + 70: Bí ẩn công trường 08 + 09 + 10

Chương 71 + 72: Bí ẩn công trường 11 + 12

Chương 73: Bí ẩn công trường 13

Chương 74 + 75: Cầu thang vô tận 01 + 02

Chương 76 + 77: Cầu thang vô tận 03 + 04

Chương 78 + 79: Đồng đội

Chương 80: Sách kỹ năng

Chương 81: Phòng tập

Chương 82: Mua quýt

Chương 83 + 84: Gen biến dị 01 + 02

Chương 85 + 86: Gen biến dị 03 + 04

Chương 87 + 88: Gen biến dị 05 + 06

Chương 89 + 90: Gen biến dị 07 + 08

Chương 91 + 92: Gen biến dị 09 + 10

Chương 93 + 94: Gen biến dị 11 + 12

Chương 95 + 96: Gen biến dị 13 + 14

Chương 97 + 98: Gen biến dị 15 + 16 + 17

Chương 99: Suy đoán

Chương 100 + 101: Xưởng tế bào 01 + 02

Chương 102 + 103: Xưởng tế bào 03 + 04

Chương 104 + 105: Xưởng tế bào 05 + 06

Chương 106 + 107: Xưởng tế bào 07 + 08

Chương 108 + 109: Kỹ năng mới + Thăng cấp

Chương 110 + 111: Hội thao 01 + 02

Chương 112 + 113: Hội thao 03 + 04

Chương 114 + 115: Hội thao 05 + 06

Chương 116 + 117: Hội thao 07 + 08

Chương 118 + 119: Hội thao 09 + 10

Chương 120 + 121: Hội thao 11 + 12

Chương 122 + 123: Hội thao 13 + 14

Chương 124 + 125: Hội thao 15 + 16

Chương 126 + 127: Hội thao 17 + 18

Chương 128 + 129: Hội thao 19 + 20

Chương 130 + 131: Cái chết của luật sư 01 + 02

Chương 132 + 133: Cái chết của luật sư 03 + 04

Chương 134 + 135: Cái chết của luật sư 05 + 06

Chương 136 + 137: Cái chết của luật sư 07 + 08

Chương 138 + 139: Cái chết của luật sư 09 + 10

Chương 140 + 141: Cái chết của luật sư 11 + 12

Chương 142 + 143: Cái chết của luật sư 13 + 14

Chương 144 + 145: Cái chết của luật sư 15 + 16

Chương 146 + 147: Cái chết của luật sư 17 + 18

Chương 148 + 149: Bào chữa vô tội 01 + 02

Chương 150 + 151: Bào chữa vô tội 03 + 04

Chương 152 + 153: Bào chữa vô tội 05 + 06

Chương 154 + 155: Bào chữa vô tội 07 + 08

Chương 156 + 157: Bào chữa vô tội 09 + 10

Chương 158 + 159: Bào chữa vô tội 11 + 12 + 13

Chương 160 - 163: Bào chữa vô tội 14 - 20

Chương 164 + 165: Ô nhiễm môi trường 01 + 02

Chương 166 + 167: Ô nhiễm môi trường 03 + 04

Chương 168 + 169: Ô nhiễm môi trường 05 + 06

Chương 170 + 171: Ô nhiễm môi trường 07 + 08

Chương 172 - 175: Ô nhiễm môi trường 09 - 12

Chương 176 + 177: Non xanh nước biếc 01 + 02

Chương 178 + 179: Non xanh nước biếc 03 + 04

Chương 180 + 181: Non xanh nước biếc 05 + 06

Chương 182 + 183: Kỷ băng hà 01 + 02

Chương 184 + 185: Kỷ băng hà 03 + 04

Chương 186 + 187: Kỷ băng hà 05 + 06

Chương 188 + 189: Kỷ băng hà 07 + 08

Chương 190 + 191: Kỷ băng hà 09 + 10

Chương 192 + 193: Quy hoạch thành phố 01 + 02

Chương 194 + 195: Quy hoạch thành phố 03 + 04

Chương 196: Quy hoạch thành phố 05

Chương 197: Khoa mới

Chương 198 + 199: Ảo ảnh trong tranh 01 + 02

Chương 200 + 201: Ảo ảnh trong tranh 03 + 04

Chương 202 + 203: Ảo ảnh trong tranh 05 + 06

Chương 204 + 205: Ảo ảnh trong tranh 07 + 08

Chương 206 + 207: Ảo ảnh trong tranh 09 + 10

Chương 208 + 209: Ảo ảnh trong tranh 11 + 12

Chương 210 + 211: Ảo ảnh trong tranh 13 + 14

Chương 212 + 213 + 214: Ảo ảnh trong tranh 15 + 16 + 17

Chương 215 + 216: Giai điệu âm nhạc 01 + 02

Chương 217 + 218: Giai điệu âm nhạc 03 + 04

Chương 219: Giai điệu âm nhạc 05

Chương 220 + 221: Vũ hội hóa trang 01 + 02

Chương 222 + 223 + 224: Vũ hội hóa trang 03 + 04 + 05

Chương 225: Lời tỏ tình không rõ ràng

Chương 226 + 227: Phản ứng hóa học 01 + 02

Chương 228 + 229: Phản ứng hóa học 03 + 04

Chương 230 + 231: Phản ứng hóa học 05 + 06

Chương 232 + 233: Phản ứng hóa học 07 + 08

Chương 234 + 235: Phản ứng hóa học 09 + 10

Chương 236 + 237: Phản ứng hóa học 11 + 12

Chương 238 + 239: Phản ứng hóa học 13 + 14

Chương 240 + 241: Phản ứng hóa học 15 + 16

Chương 242 + 243: Phản ứng hóa học 17 + 18

Chương 244 + 245 + 246: Phản ứng hóa học 19-20 + Lần tỏ tình thứ hai

Chương 247 + 248: Thăng cấp kỹ năng

Chương 249 + 250: Sâu tận trời sao 01 + 02

Chương 251 + 252: Sâu tận trời sao 03 + 04

Chương 253 + 254: Sâu tận trời sao 05 + 06

Chương 255 + 256: Sâu tận trời sao 07 + 08

Chương 257 + 258: Sâu tận trời sao 09 + 10

Chương 259 + 260: Sâu tận trời sao 11 + 12

Chương 261 + 262: Sâu tận trời sao 13 + 14

Chương 263 + 264: Sâu tận trời sao 15 + 16

Chương 265 + 266: Sâu tận trời sao 17 + 18

Chương 267 + 268: Sâu tận trời sao 19 + 20

Chương 269 + 270: Sâu tận trời sao 21 + 22

Chương 271 + 272: Sâu tận trời sao 23 + 24

Chương 273 + 274: Sâu tận trời sao 25 + 26

Chương 275 + 276: Tinh Văn tỏ tình + Khoa mới

Chương 277 + 278: Mê cung thi từ 01 + 02

Chương 279 + 280: Mê cung thi từ 03 + 04

Chương 281 + 282: Mê cung thi từ 05 + 06

Chương 283 + 284: Mê cung thi từ 07 + 08

Chương 285: Mê cung thi từ 09

Chương 286: Môn học mới

Chương 287 + 288: Mộng hồi Đại Đường 01 + 02

Chương 289 + 290: Mộng hồi Đại Đường 03 + 04

Chương 291 + 292: Mộng hồi Đại Đường 05 + 06

Chương 293 + 294: Mộng hồi Đại Đường 07 + 08

Chương 295 + 296: Học bổng

Chương 297 + 298: Thư viện thông minh 01 + 02

Chương 299 + 300: Thư viện thông minh 03 + 04

Chương 301 + 302: Thư viện thông minh 05 + 06

Chương 303 + 304: Thư viện thông minh 07 + 08

Chương 305 + 306: Thư viện thông minh 09 + 10

Chương 307 + 308: Thoát khỏi thư viện 11 + 12

Chương 309 + 310: Thoát khỏi thư viện 13 + 14

Chương 311 + 312: Thoát khỏi thư viện 15 + 16

Chương 313: Thoát khỏi thư viện 17

Chương 314: Kết thúc

Ngoại truyện: Tân Kha 01 + 02

Ngoại truyện: Tân Kha 03 + 04

Ngoại truyện: Tân Kha 05 + 06

Ngoại truyện: Tân Kha 07 + 08