Trang chủ(Countryhumans Vietnam) Ulatr, lại xuyên không nữa ư? [Drop]

Đọc Truyện (Countryhumans Vietnam) Ulatr, lại xuyên không nữa ư? [Drop] - Truyen99.Me

Đọc Truyện (Countryhumans Vietnam) Ulatr, lại xuyên không nữa ư? [Drop]

Tác giả: UglyDokja_squid

Cập nhật: 03-05-2023

Đọc Truyện

Ehe truyện thứ 2 của mị:) Xin đừng ném đá Nhân vật chính vẫn là Việt Nam nhà ta=) Đây là truyện thứ 2 nối với truyện (Countryhumans Vietnam) Xuyên không! Bây giờ ai là kẻ vô dụng nào? Vậy nên xin mời các bạn đọc truyện đấy trước khi đọc truyện này=) Câu chuyện kể về một cô gái tên Việt Nam đang yên đang lành tự nhiên lại xuyên không tiếp ẹck:v nhưng may mắn rằng lần này nam chính là một người tốt, hiền hậu:) nhưng cô lại vô nữ phụ hơi....bất hạnh một chút xíu ( bruh đừng tin, bất hạnh hơi bị nhiều đó )