Trang chủ[BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn

Đọc Truyện [BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn - Truyen99.Me

Đọc Truyện [BounPrem] Ràng buộc vĩnh viễn

Tác giả: red_sky_12

Cập nhật: 19-02-2023

Đọc Truyện

- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó - Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN