Trang chủ[Blue Lock] Bách Quỷ Dạ Hành.

Đọc Truyện [Blue Lock] Bách Quỷ Dạ Hành. - Truyen99.Me

Đọc Truyện [Blue Lock] Bách Quỷ Dạ Hành.

Tác giả: Hyacinth0601

Cập nhật: 06-08-2023

Đọc Truyện

Mô tả: Tác phẩm giả tưởng dựa trên các nhân vật Blue Lock. Nội dung: Dưới tình trạng tội phạm ngày một gia tăng, ngày càng có nhiều những vụ án vượt quá sức tưởng tượng của con người xảy ra, Jinpachi Ego đã nhận được một ủy thác mật nhằm giải quyết vấn đề này. Ngay lập tức, một nhóm lớn thiếu niên được xác định mang năng lực đặc biệt được đưa đến trụ sở mang tên Blue Lock, tham gia vào kế hoạch đào tạo những "tinh anh" chống lại tội phạm và tổ chức nguy hiểm. Nhóm thanh niên ấy được huấn luyện và bồi dưỡng với một mục đích duy nhất : Chống lại Bách Quỷ Dạ Hành.