Trang chủ[Bachira x Isagi] Geborgenheit

Đọc Truyện [Bachira x Isagi] Geborgenheit - Truyen99.Me

Đọc Truyện [Bachira x Isagi] Geborgenheit

Tác giả: xingdoukaiz

Cập nhật: 25-12-2022

Đọc Truyện

Au: Decol Không sát mạch truyện 100%, toàn bộ nhân vật đến từ shounen manga Blue Lock thuộc sở hữu của tác giả Muneyuki. Ngoại trừ cặp Bachira x Isagi không còn cặp nào khác.

Danh sách Chap - [Bachira x Isagi] Geborgenheit