Trang chủ(Bachiisa/bcis/femIsagi/BlueLock/BG)School Love(full)

Đọc Truyện (Bachiisa/bcis/femIsagi/BlueLock/BG)School Love(full) - Truyen99.Me

Đọc Truyện (Bachiisa/bcis/femIsagi/BlueLock/BG)School Love(full)

Tác giả: BakudekuTodoveryreal

Cập nhật: 05-09-2023

Đọc Truyện

Vì một sự cố mà trùm trường Bachira Meguru và hotgirl mọt sách Isagi Yoichi bị hoán đổi thân xác cho nhau. Họ sẽ như thế nào trong cơ thể mới của mình? P/s:Lấy ý tưởng từ manga bí mật của 2 người

Danh sách Chap - (Bachiisa/bcis/femIsagi/BlueLock/BG)School Love(full)