Trang chủ||Andree x Bray|| Toxic But Over Love

Đọc Truyện ||Andree x Bray|| Toxic But Over Love - Truyen99.Me

Đọc Truyện ||Andree x Bray|| Toxic But Over Love

Tác giả: khnhlyhnfilovewadr

Cập nhật: 11-06-2023

Đọc Truyện

" Hận thì mãi hận nhé " " Bảo ơi, đừng hận thù nữa, thù kem anh đi " ; Couple: AndRay ( Andree Right Hand aka Bâus, Bray) Subject: Toxic love, a little crazy a little lovely in love, hate becomes love,... Full name main character: Bùi Thế Anh(andree), Trần Thiện Thanh Bảo(bray) ___________________ Không đem truyện đi nơi khác!!! có thể share nhưng share kín giúp mình đừng đăng tải lên mạng xã hội giúp mình nhé, share inbox riêng nhau thì được nhé hyhy. Cảm ơn vì đã sp tớ. Lưu ý: Chỉ là fanfic không có thật,18+