Trang chủ[AllIsagi] Love

Đọc Truyện [AllIsagi] Love - Truyen99.Me

Đọc Truyện [AllIsagi] Love

Tác giả: ndnhbinh

Cập nhật: 19-06-2023

Đọc Truyện

Boylove, Fanfiction, All male character x Isagi Yoichi. Nhân vật không thuộc về mình. Ai kì thị, NOTP vui lòng clickback. Một số chương truyện chứa yếu tố 16+, 18+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Fic OOC khá nhiều, ai cảm thấy không hợp gu xin đừng đọc, cũng đừng lãng phí vài phút để comment xúc phạm mình. Những comment mang tính chất xây dựng mình sẽ rất vui lòng đón nhận, còn nếu chỉ để đập phá và chửi rủa, xin đừng xuất hiện trong cuộc đời mình.