Trang chủ(Allisagi /BL)Ma vương tìm vợ!

Đọc Truyện (Allisagi /BL)Ma vương tìm vợ! - Truyen99.Me

Đọc Truyện (Allisagi /BL)Ma vương tìm vợ!

Tác giả: BakudekuTodoveryreal

Cập nhật: 21-11-2023

Đọc Truyện

Bé ma vương vì đói bụng mà xuống thế giới loài người tìm thức ăn sẵn tìm cho mình một người vợ để làm bạn đời.Ấy vậy mà dòng đời đưa đẩy đến với mấy thằng đực rựa,rồi làm sao lấy vợ đây?