Trang chủ[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

Đọc Truyện [ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc - Truyen99.Me

Đọc Truyện [ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

Tác giả: Dang8229384

Cập nhật: 20-11-2023

Đọc Truyện

Dang beta Quyển 2: Từ chương 201- 259+ PN Tác giả: Lân Tiềm Edit: Dang8229384 Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ, stv (nhưng đứa bé của hai người...) Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x Rimbaud CP phụ: Tất Lãm Tinh x Lục Ngôn, Hàn Hành Khiêm x Tiêu Thuần, Hạ Kính Thiên ? Hạ Tiểu Trùng Là hệ liệt của "Chấp sự thỏ cụp tai" Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, xin đừng chuyển ver và mang đi đâu. Bản edit này là phi lợi nhuận. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI MỖI 1 WATTAPD Dang8229384. XIN HÃY ĐỌC Ở TRANG CHÍNH CHỦ

Danh sách Chap - [ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

201. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

202. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

203. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

204. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

205. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

206. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

207. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

208. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

209. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

210. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

211. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

212. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

213. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

214. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

215. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

216. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

217. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

218. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

219. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

220. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

221. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

222. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

223. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

224. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

225. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

226. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

227. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

228. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

229. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

230. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

231. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

232. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

233. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

234. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

235. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

236. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

237. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

238. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

239. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

240. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

241. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

242. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

243. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

244. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

245. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

246. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

247. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

248. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

249. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

250. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

251. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

252. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

253. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

254. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

255. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

256. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

257. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

258. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

259. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

Phiên ngoại: Rimbaud và những người bạn: Giao ước của các vị Thần (1)

Phiên ngoại: Rimbaud và những người bạn: Giao ước của các vị Thần (2)

Phiên ngoại: Rimbaud và những người bạn: Giao ước của các vị Thần (3)

Phiên ngoại: Rimbaud và những người bạn: Giao ước của các vị thần (4)

Phiên ngoại: Rimbaud và những người bạn: Giao ước của các vị Thần (5)

Phiên ngoại: Linh Đề 🐶 và Thiên Mã 🦄(1)

Phiên ngoại: Linh Đề 🐶và Thiên Mã 🦄(2)

Phiên ngoại: Linh Đề 🐶và Thiên Mã 🦄(3)

Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hẹn hò (1)

Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hẹn hò (2)

Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hẹn hò (3)

Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hẹn hò (4)

Phiên ngoại: Chuyện xưa của Chú Sứ- Trái táo vàng🍎

Phiên ngoại: 🐆Chuyện xưa của Ma Sứ- Ta thật phiền 🦂

Phiên ngoại: Anh em nhà Nhện- Song tưởng ti 🕷

Phiên ngoại: Lão lang và tiểu lang- Nhà có Husky

Phiên ngoại: Sư tử Châu Mỹ và Tiểu Trùng

Tiểu Kịch Trường 1

Tiểu Kịch Trường 2

PR truyện mới

Nhân Ngư Hãm Lạc: Fanart

fanart

Truyện tranh tập đặc biệt Nhân Ngư Hãm Lạc

Fanart 3 Bạch Ái Tinh

Ngoại truyện trong sách xuất bản 1

Ngoại truyện trong sách xuất bản 2

Ngoại truyện trong sách xuất bản 3