Trang chủ[127-326] Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri

Đọc Truyện [127-326] Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri  - Truyen99.Me

Đọc Truyện [127-326] Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri

Tác giả: uriii9158

Cập nhật: 20-05-2022

Đọc Truyện

✦ Tên gốc: 전지적 독자 시점 ( Omniscient Reader's Viewpoint ) ✦ Tác giả: Sing Shong ✦ Artist bìa: @1L9l2Aa8UCL0lGJ ✦ Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Phiêu lưu GIỚI THIỆU Chỉ mình tôi mới biết kết cục của thế giới này. Một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta bị kẹt trong thế giới của bộ tiểu thuyết mình yêu thích. Anh phải làm gì để sống sót? Trong một thế giới tràn ngập những tai họa và nguy hiểm. Ưu thế ư? Anh nắm rõ kịch bản của toàn bộ câu truyện từ đầu đến cuối. Vì anh là độc giả duy nhất vẫn còn gắn bó với nó. Hãy đọc câu truyện của anh ấy để hiểu được cách mà anh ta sống sót trong thế giới này. __________________ ✦ Mình up từ 127-444 ✦ 1-126 chương(tính cả chương 0) trước đó, đọc ở docln.net, rồi bạn tìm 'Góc nhìn của độc giả toàn tri' là ra nhé. ✦ 445-hết: https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/14IVbSrmrOBOQHbHBSorDEDNzSnNilIvt?usp=sharing ________________________ MÌNH CHỈ ĐĂNG VỚI MỤC ĐÍCH CHO MÌNH ĐỌC OFFLINE VÀ MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DỊCH!!! ✦ Thêm đoạn thiếu ở cuối một số chương truyện và beta lại cho dễ đọc hơn để mình đọc.

Danh sách Chap - [127-326] Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri

Chương 127: Những kẻ đối mặt với thần (1)

Chương 128: Những kẻ đối mặt với thần (2)

Chương 129: Những kẻ đối mặt với thần (3)

Chương 130: Những kẻ đối mặt với thần (4)

Chương 131: Kẻ hủy diệt kịch bản (1)

Chương 132: Kẻ hủy diệt kịch bản (2)

Chương 133: Kẻ hủy diệt kịch bản (3)

Chương 134: Kẻ hủy diệt kịch bản (4)

Chương 135: Kẻ hủy diệt kịch bản (5)

Chương 136: Kẻ hủy diệt kịch bản (6)

Chương 137: Không đọc được (1)

Chương 138: Không đọc được (2)

Chương 139: Không đọc được (3)

Chương 140: Không đọc được (4)

Chương 141: Hy sinh tối thượng (1)

Chương 142: Hy sinh tối thượng (2)

Chương 143: Hy sinh tối thượng (3)

Chương 144: Hy sinh tối thượng (4)

Chương 145: Hy sinh tối thượng (5)

Chương 146: Đại tiệc chòm sao (1)

Chương 147: Đại tiệc chòm sao (2)

Chương 148: Đại tiệc chòm sao (3)

Chương 149: Đại tiệc chòm sao (4)

Chương 150: Đại tiệc chòm sao (5)

Chương 151: Lâu đài hắc ám (1)

Chương 152: Lâu đài hắc ám (2)

Chương 153: Lâu đài hắc ám (3)

Chương 154: Lâu đài hắc ám (4)

Chương 155: Lâu đài hắc ám (5)

Chương 156: Lâu đài hắc ám (6)

Chương 157: Lăng mộ bối cảnh (1)

Chương 158: Lăng mộ bối cảnh (2)

Chương 159: Lăng mộ bối cảnh (3)

Chương 160: Lăng mộ bối cảnh (4)

Chương 161: Lăng mộ bối cảnh (5)

Chương 162: Tình yêu của Kim Dokja (1)

Chương 163: Tình yêu của Kim Dokja (2)

Chương 164: Tình yêu của Kim Dokja (3)

Chương 165: Tình Yêu của Kim Dokja (4)

Chương 166: Tình yêu của Kim Dokja (5)

Chương 167: Tình yêu của Kim Dokja (6)

Chương 168: Tình yêu của Kim Dokja (7)

Chương 169: Tình yêu của Kim Dokja (8)

Chương 170: Đọc lại (1)

Chương 171: Đọc lại (2)

Chương 172: Đọc lại (3)

Chương 173: Đọc lại (4)

Chương 174: Đọc lại (5)

Chương 175: Đọc lại (6)

Chương 176: Đọc lại (7)

Chương 177: Đọc lại (8)

Chương 178: Đọc lại (9)

Chương 179: Không thể bị ăn (1)

Chương 180: Không thể bị ăn (2)

Chương 181: Không thể bị ăn (3)

Chương 182: Quỷ vương thứ 73 (1)

Chương 183: Quỷ vương thứ 73 (2)

Chương 184: Quỷ vương thứ 73 (3)

Chương 185: Quỷ vương thứ 73 (4)

Chương 186: Quỷ vương thứ 73 (5)

Chương 187: Quỷ vương thứ 73 (6)

Chương 188: Quỷ vương thứ 73 (7)

Chương 189: Chân trời câu chuyện (1)

Chương 190: Chân trời câu chuyện (2)

Chương 191: Chân trời câu chuyện (3)

Chương 192: Chân trời câu chuyện (4)

Chương 193: Chân trời câu chuyện (5)

Chương 194: Phong cảnh của Thế giới quỷ (1)

Chương 195: Phong cảnh của Thế giới quỷ (2)

Chương 196: Phong cảnh của Thế giới quỷ (3)

Chương 197: Phong cảnh của Thế giới quỷ (4)

Chương 198: Phong cảnh của Thế giới quỷ (5)

Chương 199: Cách mạng giả (1)

Chương 200: Cách mạng giả (2)

Chương 201: Cách mạng giả (3)

Chương 202: Cách mạng giả (4)

Chương 203: Cách mạng giả (5)

Chương 204: Bức tường không xác định (1)

Chương 205: Bức tường không xác định (2)

Chương 206: Bức tường không xác định (3)

Chương 207: Bức tường không xác định (4)

Chương 208: Bức tường không xác định (5)

Chương 209: Bức tường không xác định (6)

Chương 210: Nở (1)

Chương 211: Nở (2)

Chương 212: Nở (3)

Chương 213: Nở (4)

Chương 214: Nở (5)

Chương 215: Cách mạng thực sự (1)

Chương 216: Cách mạng thực sự (2)

Chương 217: Cách mạng thực sự (3)

Chương 218: Cách mạng thực sự (4)

Chương 219: Cách mạng thực sự (5)

Chương 220: Cách mạng thực sự (6)

Chương 221: Asmodeus (1)

Chương 222: Asmodeus (2)

Chương 223: Asmodeus (3)

Chương 224: Asmodeus (4)

Chương 225: Asmodeus (5)

Chương 226: Asmodeus (6)

Chương 227: Phá Thiên Kiếm Thánh (1)

Chương 228: Phá Thiên Kiếm Thánh (2)

Chương 229: Phá Thiên Kiếm Thánh (3)

Chương 230: Phá Thiên Kiếm Thánh (4)

Chương 231: Phá Thiên Kiếm Thánh (5)

Chương 232: Phá Thiên Kiếm Thánh (6)

Chương 233: Kẻ lừa đảo (1)

Chương 234: Kẻ lừa đảo (2)

Chương 235: Kẻ lừa đảo (3)

Chương 236: Kẻ lừa đảo (4)

Chương 237: Hiệp hội sành ăn (1)

Chương 238: Hiệp hội sành ăn (2)

Chương 239: Hiệp hội sành ăn (3)

Chương 240: Hiệp hội sành ăn (4)

Chương 241: Hiệp hội sành ăn (5)

Chương 242: Hiệp hội sành ăn (6)

Chương 243: Hiệp hội sành ăn (7)

Chương 244: Câu chuyện mới (1)

Chương 245: Câu chuyện mới (2)

Chương 246: Câu chuyện mới (3)

Chương 247: Tuyển chọn quỷ vương (1)

Chương 248: Tuyển chọn quỷ vương (2)

Chương 249: Tuyển chọn quỷ vương (3)

Chương 250: Tuyển chọn quỷ vương (4)

Chương 251: Tuyển chọn quỷ vương (5)

Chương 252: Tuyển chọn quỷ vương (6)

Chương 253: Tuyển chọn quỷ vương (7)

Chương 254: Tuyển chọn quỷ vương (8)

Chương 255: Nhập môn làm nhân vật (1)

Chương 256: Nhập môn làm nhân vật (2)

Chương 257: Nhập môn làm nhân vật (3)

Chương 258: Nhập môn làm nhân vật (4)

Chương 259: Cái gì tốt nhất (1)

Chương 260: Cái gì tốt nhất (2)

Chương 261: Cái gì tốt nhất (3)

Chương 262: Cái gì tốt nhất (4)

Chương 263: Cái gì tốt nhất (5)

Chương 264: Câu chuyện của Kim Dokja (1)

Chương 265: Câu chuyện của Kim Dokja (2)

Chương 266: Câu chuyện của Kim Dokja (3)

Chương 267: Câu chuyện của Kim Dokja (4)

Chương 268: Câu chuyện của Kim Dokja (5)

Chương 269: Câu chuyện của Kim Dokja (6)

Chương 270: Câu chuyện của Kim Dokja (7)

Chương 271: Câu chuyện của Kim Dokja (8)

Chương 272: Câu chuyện khổng lồ (1)

Chương 273: Câu chuyện khổng lồ (2)

Chương 274: Câu chuyện khổng lồ (3)

Chương 275: Câu chuyện khổng lồ (4)

Chương 276: ■■ (1)

Chương 277: ■■ (2)

Chương 278: ■■ (3)

Chương 279: Quỷ vương của sự cứu rỗi (1)

Chương 280: Quỷ vương của sự cứu rỗi (2)

Chương 281: Quỷ vương của sự cứu rỗi (3)

Chương 282: Quỷ vương của sự cứu rỗi (4)

Chương 283: Quỷ vương của sự cứu rỗi (5)

Chương 284: Quỷ vương của sự cứu rỗi (6)

Chương 285: Sát quỷ vương (1)

Chương 286: Sát quỷ vương (2)

Chương 287: Sát quỷ vương (3)

Chương 288: Sát quỷ vương (4)

Chương 289: Sát quỷ vương (5)

Chương 290: Sát quỷ vương (6)

Chương 291: Kỷ niệm vui vẻ (1)

Chương 292: Kỷ niệm vui vẻ (2)

Chương 293: Kỷ niệm vui vẻ (3)

Chương 294: Kỷ niệm vui vẻ (4)

Chương 295: Độc giả và nhà văn (1)

Chương 296: Độc giả và nhà văn (2)

Chương 297: Độc giả và nhà văn (3)

Chương 298: Độc giả và nhà văn (4)

Chương 299: Độc giả và nhà văn (5)

Chương 300: Sự trở lại huy hoàng (1)

Chương 301: Sử trở lại huy hoàng (2)

Chương 302: Sự trở lại huy hoàng (3)

Chương 303: Sự trở lại huy hoàng (4)

Chương 304: Sự trở lại huy hoàng (5)

Chương 305: Bối cảnh của các chòm sao (1)

Chương 306: Bối cảnh của các chòm sao (2)

Chương 307: Bối cảnh của các chòm sao (3)

Chương 308: Bối cảnh của các chòm sao (4)

Chương 309: Bối cảnh của các chòm sao (5)

Chương 310: Kim Dokja Company (1)

Chương 311: Kim Dokja Company (2)

Chương 312: Kim Dokja Company (3)

Chương 313: Kim Dokja Company (4)

Chương 314: Kim Dokja Company (5)

Chương 315: Kim Dokja Company (6)

Chương 316: Hương vị tàn khốc (1)

Chương 317: Hương vị tàn khốc (2)

Chương 318: Hương vị tàn khốc (3)

Chương 319: Hương vị tàn khốc (4)

Chương 320:Hương vị tàn khốc (5)

Chương 321: Gigantomachia (1)

Chương 322: Gigantomachia (2)

Chương 323: Gigantomachia (3)

Chương 324: Gigantomachia (4)

Chương 325: Gigantomachia (5)

Chương 326: Gigantomachia (6)